• OSK_7165
  • OSK_7194
  • OSK_7239
  • OSK_7277
  • jquery slideshow
  • OSK_7450
OSK_71651 OSK_71942 OSK_72393 OSK_72774 OSK_74255 OSK_74506
jquery gallery by WOWSlider.com v8.0

Pravila i raspored

Multimedija

Najave utakmica

Pravila ponašanja na stadionu

U skladu sa Zakonom o sprečavanju nasiljai nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama pravo ulaska u stadion imaju lica koja poseduju ulaznice i lične karte, dok lica mlađa od 16 godina mogu ući samo uz pratnju roditelja ili staratelja.

Ulazak u stadion neće biti dozvoljen licu koje svojim ponašanjem ili stanjem ukazuje da može prouzrokovati bilo koji oblik nasilja, odnosno licu kome je od strane pravosudnih organa izrečena mera zabrane prisustvovanju sportskim priredbama.

Kontrolu i pregled lica vrši redarska služba, uz korišćenje tehničkih pomagala. Pravo ulaska u stadion biće oduzeto licu koje odbije kontrolu ili pregled redarske službe.Na ogradi oko sektora teren ne mogu se kačiti transparenati koji bi ometali rad službenih lica.

Takođe podsećamo navijače da u stadion nije dozvoljeno uneti:

• vatreno oružje;
predmete bilo koje vrste, koji bi se mogli koristiti za sečenje, ubod, udarac
i drugi oblik povređivanja;

boce, čaše, konzerve i posude, kao i druge predmete izrađene od čvrste
ambalaže,
stakla ili bilo kog drugog materijala kojim se mogu naneti povrede;

pirotehnička sredstva (vatromet, dimni prah, dimne ili druge pirotehničke
bombe);
alkoholno piće, psihoaktivne supstance, lekove ili stimulanse;
rasistički, ekstremistički, politički i materijal koji pravda i poziva na
nasilje;
zastave ili transparente veće od 2 metra. Manje zastave i transparenti
dozvoljeni su pod uslovom da su izrađeni iz materijala koji se smatra
nezapaljivim, u skladu sa nacionalnim propisima i standardima;
gasni sprej, hemijske i supstance koje su štetne za zdravlje ili su vrlo lako
zapaljive;
nezgrapne predmete (veće od 25cm x 25cm x 25cm) kao što su: lestve, stolove,
stolice, kutije, veliki torbe i ruksake, sportske torbe i kofere;
• velike količine ili rolne papira;
• ostale predmete koji bi mogli narušiti bezbednosti lica ili pričiniti
materijalnu štetu.

Na kraju podsećamo da svako lice koje uđe u stadion mora poštovati i postupati po uputstvima organizatora, redarske službe, policije, vatrogasaca, službe medecinske pomoći i oficijelnog spikera na stadionu. Svakom licu koje se ne pridržava izdatih uputstava biće uskaraćeno pravo boravka na stadionu i preduzeće se druge zakonom predviđene mere.Unutar stadiona zabranjeno je: prodavati robu i ulaznice, distribuirati štampani materijal, izlagati zbirke, vršiti druge promotivne ili komercijalne aktivnosti;

uspinjanje i sedenje na ogradi oko sektora teren;
ulaženje u sektor teren (osim u slaučaju evakuacije);
bacanje predmeta ili tečnosti;
paljenje vatre, ispaljivanje vatrometa, petardi, dimnih prahova, dimnih bombi
ili drugi pirotehnički sredstava;
• vređanje, isticanje ili širenje političke, rasističke propagande, slogana i
grbova;
• ograničiti ili ometati područja namenjena za prolaz i izlazi u slučaj nužde;
• pisati, bojiti ili nešto staviti na strukturalne elemente, instalacije ili
puteve;
vršiti nuždu, osim u sanitarnim prostorima;
• stajati na mestu za sedenje;
• bacati smeće van korpi;
• vršiti opstrukciju redarske službe, policije, vatrogasaca i medecinske službe;
• vršiti zastrašivanje, prinudu, vrijeđanje ili provokaciju drugih ljudi,
uključujući sudije, igrače, zvaničnika kluba, bezbednosne i redarske službenike;
• postupati na način koji se može tumačiti prema drugima kao provokativan,
preteći, uvredljiv ili diskriminantan;
• upotrebiti materiju koja može prouzrokovati veće negativne posledice (otrovi,
opasne i zapaljive materije i dr);
izazvati pretnju po život ili sigurnost sebi ili drugima, ugroziti bilo koga
drugog i prouzrokovati štetu;
ulazak u restriktivna područja (svlačionice, funkcijske prostorije, VIP i
medijska područja, itd.), koji su zatvorene za javnost ili za pristup
neovlašćenih lica;
• vršiti zastrašivanje, prinudu, vređanje ili provokaciju drugi ljudi,
uključujući sudije, igrače, zvaničnika kluba, bezbednosne i redarske službenike;
• vršenje opstrukcije redarske službe, policije, vatrogasaca i medecinske
službe;
konzumiranje alkohola i drugih supstanci koje mogu uticati na ponašanje;
• odnošenje, oštećenje i neovlašćeno korišćenje sadržaja na stadionu;
nošenje maski koje sprečavaju identifikaciju lica...

Dozvoljeno je samo, kao i do sada, 'FER I SPORTSKO NAVIJANjE'!